PRS Vs PRB ECS T10 Prague 2020 LIVE: Dream 11 Prague Spartans Vanguards vs Prague Barbarians Vandals Dream11 Team Prediction, Team Squads, Match Prediction

ECS T10 Prague 2020 LIVE between Prague Spartans Vanguards vs Prague Barbarians Vandals PRS Vs PRB Dream11 Team Prediction.

Here some cricket fantasy tips to make your own team for Dream11 ECS T10 Prague 2020 LIVE (PRS Vs PRB Dream11 Team Prediction)

Click here for PRS Vs PRB LIVE Score – 

ECS T10 Prague 2020 LIVE: PRS Vs PRB Dream11 Team Prediction

ECS T10 Prague 2020 LIVE Match Details
Match: Prague Spartans Vanguards vs Prague Barbarians Vandals (PRS Vs PRB)
Date: Oct 6 2020
Time: 3:30 PM IST, Live on Fancode

ECS T10 Prague 2020 LIVE Streaming details
ECS T10 Prague 2020 will be streamed on the Fancode App in india and worldwide on the European Cricket Network’s YouTube channel.

ECS T10 Prague 2020 PRS Vs PRB full squads

Prague Spartans: Suhaib Wani, Suresh Kuramboyina, Shanmugham Ravi, Ashutosh Arya, Md Sahadat Hossain Sagor, Ghanshyam Kumar, Sandeep Kumar Valliveti, Javed Iqbal, Zahid Mahmood, Parth Bhalodiya, Neeraj Tyagi, Vyshakh Jagannivasan, Prasannaa Ganesan, Kranthi Venkataswamy, Arman Bhuiyan, Satyajit Sengupta, Karthik Ekambaram

Prague Spartans: Arman Bhuiyan, Javed Iqbal, Zahid Mahmood, Vyshakh Jagannivasan, Parth Bhalodiya, Ashutosh Arya, Md Sahadat Hossain, Suresh Kuramboyina, Shanmugham Ravi, Suhaib Wani, Prasanna Ganesan, Kranthi Venkataswamy, Sandeep Kumar Valliveti, Satyajit Sengupta, Neeraj Tyagi, Ghanshyam Kumar, Karthik Ekambaram